[NGÀI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT LÀ AI?]

Địa Tạng Vương Bồ Tát được mệnh danh là một vị Bồ Tát cứu độ cho chúng sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Năm vị còn lại là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. Địa là đất. Tạng là trùm chứa. Bồ Tát có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh cũng như đất là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật nên gọi là Địa. Ngài là người cứu độ cho tất cả chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi mà Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và cho tới khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh. Địa Tạng Vương nguyện sẽ không chứng Phật quả nếu như dưới địa ngục vẫn chưa trống rỗng. Do đó Ngài còn được mệnh danh là một Bồ Tát của chúng sinh khi ở dưới địa ngục.

[ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT]

Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát là “ Địa Ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề” nghĩa là nếu chưa độ hết chúng sanh thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, nếu sự thọ khổ trong Địa Ngục vẫn còn, Ngài thề không thành Phật. Nhưng vốn dĩ chúng sanh tạo nghiệp vô biên vô lượng, chính vì vậy công trình cứu độ của Ngài cũng miệt mài đến vô lượng vô biên. Ý nghĩa Địa Tạng Vương Bồ Tát một tay cầm ngọc Minh Châu, một tay cầm tích trượng tượng trưng cho lục đạo Luân Hồi để cứu độ hết thảy chúng sanh trong Địa Ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát là nam hay nữ? Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát với tấm lòng phát tâm từ bi, dũng mãnh muốn cứu vớt tất cả chúng sanh đang chịu khổ nạn trong Địa Ngục, trải qua hằng hà sa số kiếp, có kiếp Ngài là nam, có kiếp lại là nữ nhân… cho đến khi thành Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài vẫn phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh rồi mới thành Phật.

 [ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT CƯỠI CON GI]

Thú cưỡi của Đia Tạng Vương Bồ Tát chính là Đề Thính thần thú (Linh Khuyển). Theo truyền thuyết thì Đề Thính là một linh thú có khả năng nghe thấy mọi thứ trong Tam Thế, giúp Địa Tạng Vương Bồ Tát phân biệt được đúng sai, thật giả. Đề Thính là thú cưỡi của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong suốt hành trình phổ độ chúng sanh. Chỉ cần nằm mọp xuống trong giây lát là Đề Thính đã có thể thấy rõ mọi việc trong Tam Giới, giúp Địa Tạng Vương vừa nghe được pháp âm của Thập Phương Chư Phật, vừa nghe được những lời than khổ của thập vạn chúng sanh mà phát tâm tế độ.

 [VÍA ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT]

Theo tục lệ hàng năm, các chùa Bắc Tông thường tổ chức cúng vía Đức Địa Tang Vương Bồ Tát vào ngày 30 tháng 7 Âm Lịch. Với mong muốn rằng gương hạnh nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát mãi thắp sáng trong tâm thức của chúng sanh nơi trần thế, được sớm chuyển tăng phước báu về cõi trời, không đọa ba đường ác.

[TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT]

Đi vào Công viên Thiên Bình An, hoa viên Địa Tạng nằm bên trái của Đại lộ Vĩnh Hằng, nơi thờ Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát nằm giữa vườn cây ăn quả đan xen với những bông hoa xinh xắn tạo cảm giác bình an, thân thiện với người đến thăm. Tượng có chiều cao 3m, chân đế cao 3m được chế tác từ đá cẩm thạch nguyên khối, do những đôi tay tài hoa của các nghệ nhân vùng đá “Non Nước”- Đà Nẵng. Phật Địa Tạng Vương có lưng tựa đồi Đại An, mặt hướng về suối Thiên Sa, là một trong hai hạng mục tâm linh được hoàn thiện sớm nhất.

 
 
 
Liên hệngay
popup

Số lượng:

Tổng tiền: