Tượng Phật Nhập Niết Bàn là gì?

Tượng Phật Nhập Niết Bàn là gì?

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn là một trong những mẫu tượng Phật ngày càng được rất nhiều quý khách hàng quan tâm. Tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa biết tượng Phật Nhập Niết Bàn là ai? Ý nghĩa của Tượng là gì? Đơn ...